تلفن تماس : ۵۵۵۳۴۳۴۳(۰۳۱)
ایمیل : info@miniaturerugco.com

miniaturerugco@gmail.com

تلفن همراه : ۰۹۰۲۱۸۹۸۱۰۰

پشتیبانی ۲۴ ساعته

آدرس ما : کاشان. – بلوار فطب راوندی – خیابان حکمت ۳۳ کوچه افشان ۲۱

مسئول فروش شبکه های اجتماعی تلفن همراه
انگلیسی زبان ۰۰۹۸۹۰۲-۱۸۹-۸۱۰۰
عربی زبان ۰۰۹۸۹۱۳-۳۶۲-۷۷۴۲
فارسی زبان ۰۰۹۸۹۰۱-۱۸۹-۸۱۰۰
فارسی زبان ۰۰۹۸۹۰۱-۵۵۵-۵۶۱۱

با ما در تماس باشید!